For Norges Bilsportforbund har jeg utviklet grafisk profil med fargeprofil, font sammensetting, logoer og eksempler på forskjellige design løsninger.
Logoen er laget for og være lett gjenkjennbar og lesbar. Samtidig som den skal passe til noe så røft som drifting. Den skal også kunne brukes i mange sammenhenger som på merch, plakater og klistremerker. 

You may also like

Back to Top