I samarbeid med Salgsfabrikken har jeg fått være med å designe magasinet Utemiljø
Utemiljø er et uavhengig fagtidskrift som retter seg mot alle profesjoner i grønn sektor over hele landet. Utemiljø presenterer nyheter og aktuelle reportasjer innenfor vei, anlegg, park og idrett og gir informasjon om drift, vedlikehold og utvikling av utemiljø. Bladet har 6 utgivelser per år med innhold av høyeste kvalitet.
Under ser man en forhåndsvisning av utgave 3-21

You may also like

Back to Top