Redesign av applikasjonen til studentbevis ble gjort som en del av et bachelor prosjekt. Vi var to personer som tok for oss hvilke funksjonaliteter applikasjonen allerede hadde. Vi gjorde dette for å kunne se på hva mer den kunne inneholdt. 

I fellesskap bestemte vi oss for at applikasjonen kunne inneholdt mer enn bare hjem skjermen. Vi laget en QR kode som er ment for å fungere til dørene på skolen om kvelden. 
Vi valgte også å legge inn nyttige kupponger fra studentkortet.no og karakterer.

You may also like

Back to Top